Om Vestergaard Bygningskonstruktør

Mit speciale ligger indenfor visualisering, rådgivning og projektering, men har også erfaring med skitsering af forslag til nyt byggeri. Min baggrund som tømrer giver samtidig en praktisk indgangsvinkel til opgaverne.

 

Visualisering:

Visualisering foregår via 3D tegninger – udarbejdet på computer ud fra eksisterende byggeri og omgivelser. Dette er et effektivt værktøj til at konkretisere et givent byggeri som ellers kan være vanskeligt at forestille sig.

 

Projektering:

Projektering er målfaste 2D tegninger af konstruktionerne, som både kan bruges til myndighedsgodkendelse samt tekniske tegninger til at udføre byggeriet efter.

 

Rådgivning:

Rådgivningen gives individuelt ud fra kundens behov og ønsker. Således findes den bedste løsning med hensyn til lokalplan, myndighedskrav, det arkitektoniske udtryk, samt de bedste konstruktionsløsninger. Hertil selvfølgelig ud fra et økonomisk-, vedligeholdelses- og miljømæssigt perspektiv.